これからポーランドへ行く方が知っておきたい情報

Для тих, хто бажає евакуюватися до Японії

ウクライナ支援

.

 Я – японка, а мій чоловік – поляк. Живемо в Глівіцах на півдні Польщі. З 2018 року я працюю офіційним екскурсоводом у Кракові.
В Україні вибухла війна, і багато біженців приїхало до Польщі. При понад 2 мільйонах біженців, котрі перебувають в Польщі, усім охочим важко знайти тут помешкання. В той же час моя вітчизна Японія оголосила, що прийме українських біженців. Будучи японкою, я хотіла б допомогти біженцям, зацікавленим у виїзді до Японії.
Якщо хочеш виїхати до Японії – напиши мені.

 
 Jestem Japonką i mam męża Polaka, mieszkam w Gliwicach na południu Polski. Od 2018 roku pracuję jako oficjalny przewodnik po Krakowie.
 Na Ukrainie wybuchła wojna i wielu uchodźców uciekło do Polski. Przy ponad 2 milionach uchodźców przebywających w Polsce wszystkim wnioskodawcom trudno jest mieszkać w Polsce. W tym czasie moja ojczyzna Japonia ogłosiła, że ​​przyjmie ukraińskich uchodźców. Jako Japonka chciałabym pomóc uchodźcom zainteresowanym Japonią w ewakuacji do Japonii. Jeśli chcesz ewakuować się do Japonii, porozmawiaj ze mną.

 
 私は南ポーランドのGliwiceに住む、ポーランド人の夫と結婚している日本人です。2018年からクラクフの公認ガイドとして働いています。
 ウクライナで戦争が始まり、多くの避難民がポーランドに退避しました。200万以上の避難民が滞在しており、希望者全員がポーランドに住むことは難しい状況です。そんな時、私の母国である日本がウクライナ避難民の受け入れを表明しました。私は日本人として、日本に関心を持つ避難民を日本に退避させるためのお手伝いをしたいと思います。

.

.
Мій контакт/私の連絡先
vs92sv@gmail.com

相談
Хто може до мене написати?
Kto może się ze mną konsultować?
私が相談を受け付けている人

А-1. Люди, котрі втекли з України і прибули до Польщі після вторгнення росії на територію України.
А-2. Люди, котрі все ще перебувають в Україні, але планують евакуацію через територію Польщі.
А-3. Неважливо, чи говориш японською: я допоможу кожному, хто хоче вчити японську мову і працювати в Японії
 
A-1. Ludzie, którzy uciekli z Ukrainy i przybyli do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę
A-2. Ludzie, którzy są jeszcze na Ukrainie, ale zamierzają ewakuować się przez Polskę
A-3. Nie ma znaczenia, czy rozumiesz japoński, chodzi o ludzi, którzy chcą uczyć się japońskiego i pracować w Japonii
 
A-1. ロシアのウクライナ侵攻後、ウクライナから逃れてポーランドへやってきた人
A-2. 今はまだウクライナにいるが、ポーランドを経由して退避するつもりの人
A-3. 日本語が分からなくても問題ないが、日本で日本語を学び、働く意思のある人

.

Що я можу зробити для біженців?
Co mogę zrobić dla uchodźców?
私が日本への退避希望者にできること

Б-1. Розкажу, як виїхати з Польщі до Японії.
Б-2. Розкажу, як виглядає життя в Японії.
Б-3. Можу зателефонувати до японських закладів від твогоімені.
Б-4. Якщо ти знаходишся у скрутній фінансовій ситуації, то я проводжу збірку, аби покрити частина ціну квитка до Японії.
 
B-1. Poradzę jak ewakuować się do Japonii z Polski
B-2. Konsultacja na temat życia w Japonii
B-3. Mogę zadzwonić do instytucji japońskich w imieniu uchodźców
B-4. Jeśli masz trudności finansowe, zbieram datki, aby pokryć część ceny biletu do Japonii.
 
B-1. 日本へ退避するための流れを教える
B-2. 日本での暮らしに関する相談に乗る
B-3. 避難民の代わりに行政に質問する
B-4. 経済的困難にある場合、日本への航空券代の一部を負担できるよう寄付金を集める

.

 
Увага/Uwaga/注意

 Я допоможу тобі аж до часу твого прибуття до Японії. Після приїзду до Японії дотримуйся, будь ласка, інструкцій місцевої адміністрації та роботодавця. Я не несу відповідальності за життя, роботу чи клопоти в Японії. Фінансова допомога призначена виключно на покриття коштів першої подорожі з Польщі до Японії. Японія забезпечить якнайбільшу підтримку, але ти мусиш мати бажання унезалежнитися, працювати.
 Якщо роздумуєш над тим, аби замешкати в Японії, поговори зі мною. Якщо маєш які-небудь сумніви, запитай перед висланням заяви на візу. В Японії панує сезон дощів, а літо дуже гаряче і вологе. Візьми до уваги клімат і різницю в культурі та мові.
 
 Mogę się z tobą konsultować i wspierać do czasu aż polecisz do Japonii. Po przybyciu do Japonii proszę postępować zgodnie z instrukcjami rządu i każdego gospodarza. Nie ponoszę odpowiedzialności za życie, pracę ani kłopoty w Japonii. Wsparcie finansowe jest przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów pierwszej podróży z Polski do Japonii. Japonia udzieli jak największego wsparcia, ale musisz mieć wolę uniezależnić się, pracować.
 Jeśli zastanawiasz się, czy zamieszkać w Japonii, skonsultuj się ze mną. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapytaj przed złożeniem wniosku o wizę. W Japonii panuje pora deszczowa, a lata są bardzo gorące i wilgotne. Weź pod uwagę klimat oraz różnice kulturowe i językowe.
 
 私が相談に乗り、サポートできるのは日本へ渡航するまでの間です。日本到着後は行政や各受け入れ先の指示に従ってください。日本での生活や仕事、トラブルの責任は負いかねます。金銭的支援は最初に日本へ向かうときの渡航費のみです。
 日本に住むかどうか迷っている場合も相談に乗ります。不安なことがあればビザ申請前に聞いてください。日本には雨季(梅雨)があり、夏はとても暑く湿度が高いです。文化や言語の違いのほか、気候も考慮して検討してください。

日本へ向かう

Способи виїзду до Японії
 ..Sposoby ewakuacji do Japonii
 ..日本への退避の流れ

STEP 1
Пошук приймаючої сторони/Ustalenie odbiorcy/受け入れ先の決定

.
Якщо тобі не вдалосязнайти гаранта (когось, хто прийме тебе в Японії), топочекай, аж знайдеться для тебе місце проживання. Візьми до уваги, що пошук може зайняти трохи часу.
.
Jeśli nie masz gwaranta, poczekaj, aż zdecydowane będzie miejsce do przyjęcia w Japonii. Postaram się znaleźć miejsce w wybranym regionie (prefekturze). Ustalenia mogą zająć trochę czasu.
.
身元保証人がいない場合、日本での受け入れ先が決まるまで待ってください。なるべく希望の地方に行けるように配慮します。手配には時間がかかるかもしれません。

STEP2
Оформити візу в посольстві/Wniosek o wizę w ambasadzie/大使館でビザの申請

.
Відвідай посольство Японії у Варшаві, аби отримати візу для українських біженців. На візу найімовірніше доведеться почекатиблизько 3 днів. Немає гарантії, що віза буде видана, і ми не несемо відповідальності за це.
.
Udaj się do Ambasady Japonii w Warszawie i zdobądź wizę dla ukraińskich uchodźców. Prawdopodobnie na wizę trzeba poczekać około 3 dni. Nie ma gwarancji, że wiza zostanie wydana i nie ponosimy w tym względzie odpowiedzialności.
.
ワルシャワにある日本大使館へ行き、ウクライナ避難民のビザを申請してもらいます。おそらく3日程度で発給されます。なおビザが発給されるという保証はなく、発給されなかった場合の責任は負いかねます。

STEP3
Купівля квитка/Kup bilet/航空券を購入

.
Ринкова ціна квитків вагається в межах 2200 – 3000 злотих. Те, наскільки я зможу допомогти тобі з купівлею квитка, залежить від благодійних внесків.
.
Cena rynkowa biletów wynosi około 2,200 do 3,000 zł. To, na ile możemy sobie pozwolić, zależy od darowizn.
.
航空券代はおよそ2,200〜3,000PLNが相場です。どれほど負担できるかは寄付金状況に左右されます。

STEP 4
Виїзд до Японії/Wyjazd do Japonii/日本へ出発

.
Найкращий спосіб дістатися Японії – прямий рейс авіалініями LOT (Варшава-Токіо), але залежно від ціни квитка і місця призначення може бути необхідна пересадка. Як повідомив японський уряд, біженці будуть звільнені від обов’язку тесту на COVID, проте ця інформація поки що неофіційна.
.
Najlepiej dotrzeć do Japonii bezpośrednim lotem z LOT (Warszawa → Tokio), ale w zależności od ceny biletu i odbiorcy może być konieczna przesiadka. Zgodnie z zapowiedzią japońskiego rządu uchodźcy będą zwolnieni z testu na COVID, ale nie jest to jeszcze oficjalne.
.
なるべく直行便(ワルシャワ→東京)で行けるようにしますが、航空券の価格や受け入れ先によっては乗り継ぎが必要となります。日本政府の発表では避難民は新型コロナ陰性証明取得は免除されるとのことですが、表向きには必要です。

STEP 5
Початок нового життя в Японії/Rozpocznij życie w Japonii/日本での生活スタート

.
Після прибуття до Японії, після закінчення карантину (7 днів), ти зможеш оселитися у помешканні, котре запевнить місцева адміністрації або роботодавець у місці нової роботи, згідно з інструкціями, які отримаєш на місці. Після цього постарайся унезалежнитись, використовуючи підтримку з боку уряду у працевлаштуванні, освіті та охороні здоров’я (форма підтримки відрізняється залежно від місцяперебування).
.
Po przybyciu do Japonii, po zakończeniu okresu kwarantanny (7 dni), możesz zamieszkać w mieszkaniu zapewnionym przez rząd lub firmę w miejscu zatrudnienia zgodnie z instrukcjami miejsca, które cię zaakceptuje. Następnie postaraj się usamodzielnić, otrzymując wsparcie w zatrudnieniu, edukacji, opiece medycznej itp. od rządu (rodzaj wsparcia różni się w zależności od miejsca).
.
日本到着後、新型コロナウイルス感染対策のための隔離期間終了後、受け入れ先の指示に応じて行政が提供する住宅(無償)や就労先の社宅へ移動します。その後、行政からの就職支援、教育、医療などのサポートを受けながら自立を図ります(支援内容は受け入れ先によって変わる)。

Вище написане може змінитися в майбутньому (після 23.03.2022).

サポート

Підтримка в Японії
 .. Wsparcie w Japonii
 .. 日本での支援

 Наприклад, у Токіо біженцям забезпечили 100 безплатних квартир. Біженці, які пройдуть іміграційні процедури, протягом близько двох тижнів мешкатимуть в токійському готелі, готуючись до подальшого життя в Японії (Токіо).
 В Осаці так само забезпечили 100 безплатних помешкань, а окрім допомоги у працевлаштуванні, впровадили також систему, що дозволяє дітям отримати освіту в публічнихшколах. Існує також група, котра шукає перекладачів-волонтерів, що розмовляють українською і російською.
.
 Np. w Tokio uchodźcom zabezpieczono bezpłatnie 100 mieszkań. Uchodźcy, którzy przeszli procedury imigracyjne, pozostaną w hotelu w Tokio przez około dwa tygodnie, podczas których zostaną przygotowani do życia w Japonii(Tokio).
 W Osace również około 100 mieszkań jest zabezpieczonych bezpłatnie, a oprócz wsparcia w zatrudnieniu wprowadzany jest system umożliwiający dzieciom edukację w szkołach publicznych. Istnieje również grupa, która poszukuje tłumaczy-wolontariuszy mówiących po ukraińsku i rosyjsku.
.
 例えば、東京都では避難民のための無償で提供される住宅100戸が確保されています。入国手続きを終えた避難民は都内ホテルにおよそ2週間滞在し、その間に生活準備のための聞き取りが行われます。
 大阪でも無償で提供される住宅がおよそ100戸確保されており、就労支援のほか、公立学校で子どもが教育を受けられる体制の整備が行われています。また、ウクライナ語がロシア語を話せる通訳のボランティアを募集する人材バンクがあります。

.

Приклади місць працевлаштування
 .. Przykład miejsca pracy
 .. 就労先の例

・Don Quijote Co., Ltd. (дисконт-магазин)
– Опис посади та зарплата невідомі
・Seino Transportation (фірма, котра займається вантажоперевезеннями)
– Опис посади та зарплата невідомі
・Naruko Onsen «Дім фермера» (помешкання)
– Опис посади та зарплата невідомі
・Yutaka Co., Ltd.
Вид праці: обробка автомобільних труб
Робочий день 8:30-17:30 (8 годин)
Ставка за годину: 1200 єнів (місячна зарплата від 192000 єнів)
・Central Japan Industry Co., Ltd.
Вид праці: обробка автомобільних труб
Робочий день 8:30-17:15 (7 годин 5 хвилин)
Ставка за годину: 1100 єнів (місячна зарплата від 170000 єнів)
 
・Don Quijote Co., Ltd. (sklep dyskontowy)
→ Opis stanowiska i stawka godzinowa są nieznane
・Seino Transportation (firma zajmująca się transportem ładunków)
→ Opis stanowiska i stawka godzinowa są nieznane
・ Naruko Onsen „Dom Rolnika” (zakwaterowanie)
→ Opis stanowiska i stawka godzinowa są nieznane
・ Yutaka Co., Ltd.
→ Rodzaj pracy … Obróbka rur samochodowych
 Regularny czas … 08:30-17:30 8 godzin
 Stawka godzinowa: 1,200 jenów (miesięczna płaca od 192,000 jenów)
・ Central Japan Industry Co., Ltd.
→ Rodzaj pracy … Obróbka rur samochodowych
 Normalny czas pracy … 08:30-17:15 7 godzin 45 minut
 Stawka godzinowa: 1,100 jenów (miesięczna płaca od 170,000 jenów) .
 
・ドンキホーテ(ディスカウントストア)
→仕事内容、時給は不明
・西濃運輸(荷物運送会社)
→仕事内容、時給は不明
・鳴子温泉「農民の家」(宿泊施設)
→仕事内容、時給は不明
・株式会社 ユタカ
→仕事内容…自動車のパイプの加工
 定時…08:30〜17:30 8時間
 時給…1,200円(月給19万2千円〜)
・中日本産業 株式会社
→仕事内容…自動車のパイプの加工
 定時…08:30〜17:15 7時間45分
 時給…1,100円(月給17万円〜)

 Біженець сам вирішує, де працюватиме. Якщо ти не володієш японською, твої можливості обмежені. Ти береш відповідальність за свій вибір. Вище подані приклади відрізнятимуться залежно від місця працевлаштування та підтримки уряду. Деякі роботодавці надають службові помешкання.
 
 To uchodźca decyduje, gdzie będzie pracować. Jeśli nie mówisz po japońsku, masz ograniczone możliwości. Bierzesz odpowiedzialność za swój wybór. Powyższe przykłady mogą różnić się od miejsca zatrudnienia wspieranego przez rząd. Niektóre miejsca pracy mają mieszkania firmowe.
 
 責任を持って就労先を選んでください。日本語が話せない場合は選択肢が限られます。上記は行政が支援する就職先と異なる場合があります。

 

Вивчення японської
 .. Edukacja języka japońskiego
 .. 日本語教育

 Не хвилюйся, якщо не говориш японською. Деякі організації та школи пропонують безплатну підтримку у вивченні японської. Новостворене «Українське товариство допомоги студентам» у 12 школах по всій країні, зокрема у Токіо, Осаці, Кіото та Кумамото, безплатно приймає біженців з України. Ця група підтримки була створена волонтерами з ліцеїв та шкіл японської мови на терені цілої країни. Група пропонує безплатне вивчення японської мови для українців у віці від 18 до 30 років (протягом 2 років), доплату до коштів проживання (120 000 єнів, котрі отримаєш після приїзду до Японії, та 30 000 єнів щомісячно протягом 6 міісяців).
Студенти денної форми навчання можуть працювати обмежену кількість годин, тому навіть якщо навчання буде безкоштовним, фінансової допомоги може не вистачити. Навіть з дотаціями на проживання потребуватимеш трохи грошей перед подорожжю. Якщо ви працюєте повний робочий день, ви можете брати уроки японської мови, організовані місцевою владою у святкові дні (мусиш перевірити цю інформацію в місцевій адміністрації).
.
 Nie martw się, jeśli nie mówisz po japońsku. Niektóre organizacje i szkoły zapewniają bezpłatne wsparcie w nauce japońskiego. Nowo utworzone „Ukraińskie Stowarzyszenie Pomocy Studentom” w 12 szkołach w całym kraju, m.in. w Tokio, Osace, Kioto i Kumamoto, przyjmuje uchodźców z Ukrainy bezpłatnie. Ta grupa wsparcia została założona przez wolontariuszy ze szkół zawodowych i szkół języka japońskiego na terenie całego kraju. Bezpłatna nauka języka japońskiego dla Ukraińców w wieku od 18 do 30 lat (2 lata), dopłaty do kosztów utrzymania (zryczałtowana wypłata 120,000 jenów po przyjeździe do Japonii, 30,000 jenów miesięcznie na dopłaty do życia przez pół roku).
 Studenci studiów dziennych mają ograniczone godziny pracy, nawet jeśli czesne jest bezpłatne pomoc może nie wystarczyć. Nawet z dotacjami na koszty utrzymania będziesz potrzebować trochę pieniędzy przed podróżą. Jeśli nie masz dużo pieniędzy, możesz iść na lekcje języka japońskiego organizowane przez władze lokalne w dni wolne w pracy(musisz to sprawdzić w lokalnym urzędzie).
.
 無料で日本語学習のサポートを行なっている組織や学校もあります。東京、大阪、京都や熊本など全国12校で新たに結成された「ウクライナ学生支援会」はウクライナからの避難民を無料で受け入れます。この支援会は全国の専門学校や日本語学校有志によって発足しました。18~30歳前後のウクライナ人の日本語教育の無償提供(2年間)や生活費補助(来日時に12万円の一時金支給、月額3万円の生活補助を半年間支給)、生活環境の確保を手助けします。
 なお、学費が無料でもフルタイムの学生は働く時間が限られます。生活費の補助があったとしても、渡航前にある程度の資金が必要となるでしょう。相当の資金がない場合は働きながら休みの日に自治体が行なっている日本語教室に通うことができます(自治体に確認する必要あり)。

.

Питання що часто задаються

Як подати документи на візу?/Jak ubiegać się o wizę?/どうやってビザを申請する?
Для того, щоб біженці з України могли подати документи на візу в Посольство Польщі у Варшаві, необхідні наступні документи. Плата за заявку не стягується./Aby uchodźcy z Ukrainy mogli ubiegać się o wizę w Ambasadzie RP w Warszawie, wymagane są następujące dokumenty. Nie ma opłaty za zgłoszenie./ワルシャワのポーランド大使館でウクライナ避難民がビザを申請するために必要な書類は下記の通りです。申請費用はかかりません。
 
Необхідні документи для отримання візи:
・заява на отримання візи
Фотографія обличчя, зроблена протягом 6 ・місяців(45мм×35мм)
・ паспорт
・ Кольорова копія сторінки з фотографією обличчя паспорта
・гарантійний лист, написаний родичами або знайомими в Японії
Бажано, щоб гарантійний лист було подано в паперовому вигляді, але якщо це буде складно, можете надіслати його до Посольства е-мейлом. У такому випадку, можливо, буде потрібно більше часу до отримання візи.
Якщо немає можливості зробити фотографію, термін дії документів (паспорта або іншого посвідчення) закінчено, немає гаранта в Японії тощо, то зверніться, будь ласка, до Посольства за консультацією(evacuation.visa@wr.mofa.go.jp).
 
Wymagane dokumenty do wizy:
・ Wniosek wizowy
Zdjęcie zrobione w ciągu 6 ・ miesięcy (45mm × 35mm)
・Paszport
・Kolorowa kopia głównej strony paszportu
・ List gwarancyjny napisany przez krewnych lub znajomych w Japonii
Wskazane jest, aby list gwarancyjny był złożony w formie papierowej, ale jeśli jest to utrudnione, możesz wysłać go do Ambasady e-mailem. W takim przypadku uzyskanie wizy może potrwać dłużej.
Jeśli nie ma możliwości zrobienia zdjęcia, dokumenty (paszport lub inne zaświadczenie) straciły ważność, w Japonii nie ma poręczyciela itp., prosimy o kontakt z Ambasadą w celu uzyskania porady (evacuation.visa@wr.mofa.go.jp) .
 
査証申請書、6ヶ月以内に撮影された顔写真(縦45mm×横35mm)、パスポート、パスポートの顔写真のあるページのカラーコピー、身元保証書(日本に滞在する親族や知人の方が作成したもの)

.

Чи можна виїхати до Японії, не маючи там гаранта?/Czy mogę ewakuować się do Japonii bez gwaranta?/身元保証人がいなくても日本へ退避することができますか?
Японський уряд повідомив, що прийме біженців навіть без гаранта. Однак, згідно з інформацією посольства, виходить, що рекомендаційний лист все-таки необхідний. Якщо не маєш гаранта, в Японії існує контроль коштів проживання та подорожі. Вашу заявку розглядає не посольство. Деякі роботодавці видають рекомандаційні листи; в окремих випадках навіть особи без поручителя можуть виїхати до Японії.
 
Rząd japoński oświadczył, że przyjmie uchodźców, nawet jeśli nie ma gwaranta. Jednak według informacji ambasady wydaje się, że w tej chwili uzyskanie listu gwarancyjnego jest nadal konieczne. Jeśli nie masz gwaranta, w Japonii obowiązują ścisłe kontrole kosztów podróży i zakwaterowania. To nie ambasada rozpatruje wniosek. Są też miejsca zatrudnienia, które wystawiają listy gwarancyjne, więc w niektórych przypadkach nawet osoby bez poręczyciela mogą ewakuować się do Japonii.
 
日本政府は身元保証人がいない場合でも避難民を受け入れると表明しました。しかし大使館の情報によると、現時点では原則必要のようです。保証人がいない場合、渡航費や日本での住居について厳しいチェックがあります。ビザを審査するのは大使館ではありません。身元保証人を請け負う就労先もあるので、身元保証人がいない人でも日本へ退避することは可能です。

.

Що робить поручитель?/Kto jest gwarantem?/身元保証人とはどんな人ですか?
Поручитель максимально підтримає ваше життя в Японії на початку. Однак немає жодних зобов’язань піклуватися про вас. Якщо у вас виникнуть проблеми, гарант не буде юридично зв’язаний. Існує межа того, що гарант може зробити для вас, як фінансово, так і в часі. Ви повинні покладатися на місцеві ради, уряди та організації іноземців, а не на гарантії. Таким чином можна знайти друзів. Ви зможете швидко злитися з навколишнім середовищем.
 
Gwarant w jak największym stopniu wesprze Twoje życie w Japonii na początku. Nie ma jednak obowiązku dbania o Ciebie. Jeśli masz problem, gwarant nie będzie prawnie zobowiązany. Istnieje limit tego, co gwarant może dla Ciebie zrobić, zarówno finansowo, jak i czasowo. Powinieneś polegać na samorządach lokalnych, rządach i organizacjach dla cudzoziemców, a nie na gwarancie. W ten sposób możesz znaleźć znajomych. Będziesz mógł szybko wtopić się w okolicę.
 
身元保証人はあなたの日本での生活をできるだけサポートします。しかし、あなたの世話を何から何までしないといけないという義務はありません。あなたが問題を起こしても法的義務を背負うことはありません。金銭的にも時間的にも身元保証人があなたのためにできることは限られています。あなたは身元保証人より、むしろ、地方自治体、行政、外国人のための団体に頼るべきです。そうすることで仲間を見つけることできるかもしれません。地域に早く溶け込むことができるでしょう。

.

Як довго я можу проживати в Японії на підставі отриманої візи?/Jak długo mogę przebywać w Japonii na podstawie wystawionej wizy?/発給されたビザでどれくらい日本にいることができますか?
Спочатку ти отримаєш візу, котра дозволить тобі залишится на 90 днів (короткотривале перебування). Відновлення візи вимагається, якщо біженці проживають в Японії понад 90 днів. Якщо захочеш продовжити своє проживання в Японії, напиши відповідну заяву в Іміграційній Службі Японії. Якщо заяву приймуть, отримаєш новий статус перебування, котрий дозволить тобі працювати в Японії. Далі муситимеш відновити візу згідно з тривалістю перебування.
 
W tym czasie otrzymasz wizę, która pozwoli Ci zostać na 90 dni (pobyt krótkoterminowy). Odnowienie wizy jest wymagane, jeśli uchodźcy mieszkają w Japonii dłużej niż 90 dni. Jeśli chcesz kontynuować swój pobyt w Japonii, złóż wniosek w Biurze Imigracyjnym Japonii o przedłużenie pobytu o rok. Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymasz status pobytu, który pozwoli Ci pracować w Japonii. Następnie będziesz musiał odnowić wizę zgodnie z okresem pobytu.
 
現時点では、90日間滞在できるビザが発給されます。避難民が日本で90日以上生活する場合、ビザの更新が必要です。日本での滞在を引き続き希望する場合、出入国在留管理庁で在留期間を1年間延長するための申請をしてください。申請が許可されると、日本国内で働くことが可能な在留資格が与えられます。その後も在留期限に応じてビザを更新する必要があります。

.

Що робити, якщо у мене немає паспорта?/A jeśli nie mam paszportu?/パスポートがない場合はどうするのですか?
Навіть якщо у тебе немає паспорта, твою заяву розглянуть індивідуально. У посольстві або консульстві Україні ти зможеш отримати документ, що замінить твій паспорт – обов’язково зроби це. Документ пригодиться не лише для подорожі до Японії, а й для перетину кордону.
Крім того, посольства та консульства України зазвичай видають українські паспорти, проте на даний час заяв не приймають. Якщо в майбутньому прийом заяв відновиться, то набагато краще отримати паспорт в Польщі.
 
Nawet jeśli nie posiadasz paszportu, twój przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie. W ambasadzie lub konsulacie Ukrainy możesz otrzymać dokument odpowiadający Twojemu paszportowi, więc koniecznie go zdobądź. Nie tylko jadąc do Japonii, możesz z nim przekroczyć granicę.
Również ambasady i konsulaty Ukrainy zazwyczaj wydają ukraińskie paszporty, ale wnioski nie są obecnie przyjmowane. Jeśli będziesz mógł aplikować w przyszłości, zdecydowanie lepiej uzyskać paszport go w Polsce.
 
パスポートがない場合でも個別に検討されます。ウクライナ大使館や領事館ではパスポートに相当する書類を取得できるのでそれを入手してください。日本へ行く場合に限らず、それがあれば国境を越えることができます。
通常、大使館や領事館ではパスポートを発行できますが現在は申請を受け付けていません。今後申請が可能となった場合、ポーランドで取得しておくことを強く勧めます。

.

Чи в посольстві Японії у Варшаві можна порозумітися українською чи російською? /Czy w Ambasadzie Japonii w Warszawie można porozumieć się po ukraińsku lub rosyjsku?/ワルシャワの日本大使館にはウクライナ語やロシア語を話せる人はいますか?
Крім польської, там говорять англійською, але, здається, інколи там є особа, котра допомагає особам, котрі розмовляють українською або російською. На жаль, я не знаю її сталого графіку.
 
Oprócz języka polskiego można porozumieć się po angielsku, ale podobno czasami jest również osoba, która pomaga osobom mówiącym tylko po ukraińsku lub rosyjsku. Niestety nie wiadomo mi o stałym grafiku.
 
ポーランド語のほかに英語で対応しますが、たまにウクライナ語とロシア語を話すことができる担当者がいます。いついるかは分からず、予約することはできません。

.
.